Stichting Humanitaire Hulp Antillen

Kinderziekenhuis Matanzas

Hospital Pediatrico, Matanzas

Het provinciale kinderziekenhuis in Matanzas “Noel Eliceo Camanos”, heeft destijds bij de SHHA een aanvraag ingediend voor ondersteuning bij de realisatie van de medium-care.
Het kinderziekenhuis Noel Eliceo Camanos heeft ca. 350 bedden. Het gebouw verkeert in zeer slechte staat. Er waren grote problemen met de watervoorziening. Lekkende kranen en doorlopende toiletten waren de oorzaak van een te lage waterdruk waardoor het ziekenhuis slechts zes uur per dag over stromend water kon beschikken.
Om te voorkomen dat dure medische apparatuur een kort leven beschoren was, wilde de SHHA eerst het probleem van de lekkages en de watervoorziening oplossen. Dit bleek echter een groot technisch probleem te zijn.

Sinds 2003 worden wel grote vorderingen gemaakt met de renovatie van dit kinderziekenhuis. Een aantal zeecontainers met Nederlandse verf- en bouwmaterialen en een aantal donaties werden al afgeleverd. Tevens wordt nog steeds bij elk werkbezoek, soms om niet verkregen medische apparatuur en -inrichting (bedden etc.), meegestuurd.

De watervoorziening werd grondig aangepakt en is nu inmiddels op een goed, aanvaardbaar niveau. Twee nieuwe pomphuizen, vernieuwde leidingen en een waterontharder vormen het hart van de vernieuwde watervoorziening. Behoudens de arbeid, is dit ambitieuze project volledig door de SHHA tot stand gekomen.

De renovatie van de “Dutch Area” is eind 2005/begin 2006 afgerond. De inrichting met veelal kostbare medische apparatuur vroeg om zorgvuldige afwegingen bij de aanschaf. Al met al een bleek dit een ambitieus project.

Hier wordt inmiddels prioriteit gegeven aan preventief onderhoud en veelal met in Nederland “afgeschreven” materialen. Zo blijft het voor de SHHA een te monitoren project.

In 2020 zijn hier nagenoeg geen activiteiten ontwikkeld.

.