Stichting Humanitaire Hulp Antillen

Projecten


Wat speelt er op dit moment

In de loop van 2013 heeft de SHHA haar (stratigische) doelstellingen aangepast. Dit werd mede noodzakelijk geacht vanwege de veranderingen op Cuba. Met name is de strengere regelgeving vanuit Cuba ten aanzien van humanitaire hulpgoederen hier debet aan.

De SHHA zal zich vanaf 2013 met name richten op:

Lenigen van zeer urgente noden van de projecten die de SHHA vanaf haar begin heeft ondersteund.
Dit betekent onder meer dat de onderhoudsprogramm's in nagenoeg alle gevallen worden stopgezet.
Het opzetten van een oncologische afdeling in het kinderziekenhuis in Matanzas.
Dit betekent onder meer dat één vleugel van 9 vertrekken totaal gerenoveerd gaat worden; ook zal aan de realisatie van de inrichting de komende jaren worden gewerkt.
Ultimo 2013/begin 2014: realisatie van de documentaire "De Corazón a Corazón".
Opzetten pilotplan op agrarisch gebied.