Stichting Humanitaire Hulp Antillen

Algemeen

De Stichting Humanitaire Hulp Antillen (SHHA) zet zich sinds 1994 in voor humanitaire- en ontwikkelingsprojecten in Cuba. Met name worden projecten in de gezondheidszorg uitgevoerd.
De provincie Matanzas, oostelijk van de hoofdstad Havanna, is door de Stichting gekozen als “doelregio”.
De Stichting heeft intensieve contacten met vele medische instellingen in deze provincie, de universiteit en met de provinciale en landelijke overheid.

Aanleiding

Een spontane inzamelingsactie van zeepproducten in 1994 betekende het begin van een jarenlang hulpprogramma, dat nog steeds actueel is.

Hoofdlijnen actueel beleidsplan

Het bestuur van de Stichting Humanitaire Hulp Antillen heeft zich reeds in 2014 uitgesproken om haar activiteiten met betrekking tot humanitaire hulpverlening in de Cubaanse provincie Matanzas de komende 5 jaar te continueren, zij het dat met de verscheping van 40 voet zeecontainers voorshands gestopt zal worden.

Het accent is vanaf 2014 meer komen te liggen op het hier verzamelen en in Cuba distribueren van hoogwaardiger materialen, waarvoor het loont deze door de lucht naar Cuba te vervoeren.

De jarenlange samenwerking met de lokale coördinator en zijn worksmen is van onschatbare waarde om in fysieke zin adequaat projecten te realiseren; hieraan zal dan ook blijvende zorg worden besteed teneinde die relatie te bestendigen. Het beleid zal op dit punt dan ook niet gewijzigd worden.

Er zijn steeds meer landgenoten/instellingen die de SHHA weten te vinden als het gaat om voorlichting over Cuba in de breedste zin des woords en dit heeft zich inmiddels ontwikkeld tot een speerpunt in haar beleid.
De bereidheid van de bestuursleden is onverminderd groot om hieraan vorm en structuur te geven.

Beloningsbeleid

De SHHA werkt alleen met vrijwilligers, in casu bestuursleden, en enkele leden van haar workforce team. Niemand krijgt daarvoor een vergoeding, behoudens 1 bestuurslid, de voorzitter, die meer dan 10 uur in de week actief is voor de SHHA. De fiscaal maximale belastingvrije vrijwilligersvergoeding wordt voor de volle 100% als donatie door hem terug gestort op de bankrekening van de SHHA.

De kosten van vliegtickets en verblijfkosten (monitoring workvisits) komen volledig voor rekening van de bestuursleden; ook hier hanteert de SHHA een consistent beleid en is niet voornemens hierin wijzigingen aan te brengen.

Bezoeken aan Cuba

Ieder jaar wordt tenminste één bezoek aan Cuba gebracht door minimaal twee leden van het bestuur. Hierdoor kunnen we de zendingen hulpgoederen begeleiden en in principe deze zelf op de plaats van bestemming afgeven.