Stichting Humanitaire Hulp Antillen

Contact


E-mail

info@shha.nl

Banknummer

NL88 RABO 0142 9881 11

RSIN / fiscaal nummer

8037.17.544

Bestuur

D. Assink RA

voorzitter

M.E. Seckel - ter Borg

secretaris

A.H.G. Huis in ´t Veld

penningmeester

P.H.B.M. van Wegen

algemene zakenANBI

De SHHA is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan de SHHA zijn hierdoor voor de giftgever aftrekbaar van het belastbaar inkomen. Tevens hoeft de SHHA over ontvangen giften of nalatenschappen geen schenkings- of successierechten te betalen.


Jaarverslagen Stichting Humanitaire Hulp Antillen

Op de pagina DOWNLOADS kunt u de jaarverslagen van de Stichting Humanitaire Hulp Antillen inzien.