Stichting Humanitaire Hulp Antillen

Diverse (sub)projecten

Ziekenhuis Cárdenas

In het ziekenhuis van Cárdenas is het allemaal begonnen in 1994. Vele jaren zijn hier medicijnen, grondstoffen voor medicijnen en actuele medische literatuur afgeleverd.

Cárdenas

Een aantal scholen in Cárdenas zijn sinds de oprichting van de SHHA voorzien van allerlei elementair materiaal: kinderen, hoe groot of klein zij ook zijn, zijn met alles blij vanuit het verre Nederland.

.


(Sub)projecten in de stad Matanzas

Met enkele andere ziekenhuizen en onderwijsinstellingen in de stad Matanzas worden goede contacten onderhouden en ad hoc donaties verstrekt. Sinds 2006 is via de provinciale gezondheidsorganisaties in Matanzas een rolstoelproject opgezet. Periodiek worden in Nederland afgeschreven rolstoelen naar Cuba verscheept.

Ook voorziet de locale overheid de allerarmste in de provincie Matanzas van kleding, schoenen en speelgoed, wat zij via de SHHA uit Nederland mogen ontvangen.

Aan bovenstaande (sub) projecten wordt inmiddels geen aandacht meer besteed.

Al jaren wordt aan een huisartsenpost in de stad Matanzas kleinschalige ondersteuning verleend in de vorm van inrichting van de diverse behandelruimtes alsmede speelgoed voor de jongste jeugd uit die woonwijk.