Stichting Humanitaire Hulp Antillen

Wie wij zijn

Waarom Cuba?
Cuba is een zeer arm land. Aan alles is gebrek. De bevolking heeft nauwelijks te eten. Ze krijgt niet veel meer dan een maandelijks rantsoen voedsel. Door die eenzijdige en vitamine-arme voeding zijn de Cubanen extra vatbaar voor allerlei ziektes. Medicijnen zijn nauwelijks voorhanden. De Stichting Humanitaire Hulp Antillen probeert de noden enigszins te lenigen.

Doelmatigheid
Hoe controleren we of al die hulp goed ter plaatse komt en op de juiste manier wordt besteed? Dat doen we zelf. Door de transporten te begeleiden. Maar daarnaast heeft de Stichting Humanitaire Hulp Antillen ook zeer goede medewerking van lokale deskundigen en van lokale (provinciale) instanties. Met z’n allen zien we er op die manier op toe dat er helemaal niets in het illegale, zwarte circuit terechtkomt.

Provincie Matanzas
Natuurlijk kan de SHHA niet iedereen in Cuba van hulp voorzien. Daarvoor is het land te groot. De SHHA heeft gekozen voor de provincie Matanzas. Die ligt ten oosten van de hoofdstad Havana. Matanzas is vanuit Nederland “gemakkelijk” te bereiken, want elke week wordt vanuit Nederland rechtstreeks naar Varadero gevlogen.

Ziekenhuizen/bejaardencentra
De SHHA bevoorraadt een aantal ziekenhuizen met de meest noodzakelijke medicijnen en equipment. De SHHA hoeft geen invoerrechten en BTW te betalen. Daardoor blijven de aanschafkosten relatief laag. Sinds vele jaren is bij de ziekenhuizen/bejaardencentra extra aandacht besteed aan het realiseren van goede watervoorzieningen. Voorts worden regelmatig renovatie en onderhoudsprojecten uitgevoerd door de Cubanen, waarbij de SHHA zorgt voor de middelen, veelal goederen in natura. Dit kunnen zijn: nieuw aangeschafte (in Cuba of Nederland) materialen of in Nederland gebruikte materialen, welke op Cuba een tweede leven krijgen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ziekenhuistextiel, bedden, meubilair en sanitair. Met ingang van 2014 zal overigens het transport van hulpgoederen naar Cuba niet langer per zeecontainer plaatsvinden. Zie ook: Wat speelt er op dit moment.

Escuela de Arte
De provinciale kunstacademie, bestemd voor kinderen van 6 tot ca. 15 jaar, in de stad Matanzas wordt reeds gedurende een aantal jaren voorzien van lesmateriaal, elementaire medicijnen alsmede verleent de SHHA ondersteuning bij de renovatie van de keuken en het buitenschilderwerk.

Klinieken voor zwangeren, Havana
De SHHA ondersteunt een 2-tal klinieken voor zwangeren in Havana met het leveren van elementair verpleegmateriaal, almede de renovatie van de waterhuishouding en alles wat daar mee samenhangt.

Transportproject
Het transport van mensen en goederen is op Cuba niet eenvoudig. Vervoermiddelen, onderdelen en brandstoffen zijn er zeer schaars. De SHHA heeft een Lada-project in uitvoering. Inmiddels zijn 6 gebruikte, in goede staat verkerende Lada’s van het type 2104 stationcarmodel), vanuit Nederland naar onze projecten verscheept. De Lada’s doen het daar op Cuba uitstekend en de lokale bevolking kent dit type auto als geen ander. Overigens is de laatste verscheepte Lada nog steeds niet vrijgegeven door de autoriteiten.

Voorlichting
De SHHA ziet het ook als haar taak om in Nederland actief te zijn in bewustwordings- en voorlichtings activiteiten met betrekking tot Cuba. Daartoe worden onder andere manifestaties bezocht, lezingen gegeven en eigen voorlichtingsmateriaal uitgegeven.

Donaties
Om humanitaire hulp te realiseren, zijn geld en goederen in natura nodig. Gelukkig krijgt de Stichting Humanitaire Hulp Antillen donaties, waaronder ook medische materialen, van particulieren en het bedrijfsleven en ontvangt zij subsidie van overheden (de laatste jaren in mindere mate) en particuliere instellingen. Dat is allemaal erg welkom. Maar er is meer nodig om structureel hulp te kunnen blijven verlenen. En dat is wat we willen. Daarom hebben we best wel behoefte aan elke bijdrage van u.