Stichting Humanitaire Hulp Antillen

Ziekenhuis Jovellanos

Hospital Pedro Betancourt, Jovellanos

De Stichting is sinds 1997 verbonden aan dit streekziekenuis. Het ziekenhuis verkeerde in slechte staat van onderhoud en werd bedreigd met sluiting. De directie had echter plannen om het ziekenhuis te renoveren en deels te vernieuwen en gezamenlijk hebben wij, de Cubanen en de SHHA een aantal deelprojecten opgepakt.

Jaren geleden werd besloten om het ziekenhuislaboratorium in Jovellanos compleet te vernieuwen met (financiële) hulp van de SHHA, alsmede om de in zeer slechte staat verkerende apparatuur te vernieuwen.

De opzet en uitvoering zijn goed geslaagd. De officiële opening van het nieuwe ziekenhuislaboratorium was op 29 juni 2000. Het bestuur van de Stichting Humanitaire Hulp Antillen was bij de officiële opening aanwezig.

Tevens is bij en na de opening laboratorium equipement overhandigd, waarmee vele onderzoeken kunnen worden uitgevoerd.

Nog steeds worden bij elk werkbezoek (halfjaarlijks) medicamenten e.d. afgeleverd.

Een paar jaar geleden is een moderne volledig uitgeruste ambulance (Mercedes Benz) overgedragen. Deze in perfecte staat verkerende ambulance was een aantal jaren in de regio Deventer actief. De ambulance verkeert nog steeds in goede staat-dit wordt ook halfjaarlijks door de SHHA gemonitord en kan nog jaren mee in dit streekziekenhuis in Jovellanos, grenzend aan het Varkensbaaigebied. Inmiddels is de ambulance overgedragen aan de regionale ambulancedienst, zodat de benutting en het nut van de ambulance sterk is toegenomen.

Inmiddels heeft het ziekenhuis ook de beschikking over een goede Lada 2104.

Een aantal verpleegafdelingen met een deel van de afdeling intensive-care wordt de “Dutch area”genoemd; het schilderwerk (althans de verf), de wandtegels , de ziekenhuisbedden e.d. komen nl. allemaal uit Nederland; veelal in Nederland aan de SHHA om niet verstrekte goederen in natura.

Dit project is inmiddels beëindigd.

.

.